Տաշիր համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1133 աա) Հիմնական շինությունների համար 200-300քմ 90027508120715000Միանվագ  Ընտրել
1134 աբ) Ոչ հիմնական շինությունների համար մինչև 20քմ 9002750812073000Միանվագ  Ընտրել
1135 բ) Գոյություն ունեցող շենքերիվերակառուցման և/կամ արդիականացման համար 9002750812073000Միանվագ  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9002750812155000Միանվագ  Ընտրել
1137 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) մծխախոտի արտադրանքի իրացման մինչև 26 քմ թույլտվության համար 9002750811165000Եռամսյակային  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար 900275081199350Օրական  Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900275081231200000Տարեկան  Ընտրել
1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 900275081108100000Տարեկան  Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում այլ արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 9002750812495000Ամսական  Ընտրել
1144 ժա) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 90027508125610000   Ընտրել
1145 ժբ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90027500120550000Տարեկան  Ընտրել
1331 Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ 9002750810828000   Ընտրել
1351 աղբահանություն առվտրի և հանրային սննդի սպասարկման 1քմ-ի համար 90027508116550Ամսական  Ընտրել
1353Ա Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) վճարներ 90027500011974000Ամսական  Ընտրել
1342Ա ա)-ՔԿԱԳԱշխատավայրից դուրս քաղաքաց.կացութ.ակտերի պետական գրանցման համար 90027508115720000Միանվագ  Ընտրել
1351Լ Մանկական արվեստի դպրոց ՀՈԱԿ, Ծնողական վճար 9002750011974000   Ընտրել
1341Բ Համայնքի կողմից կազմ. մրցույթների և աճուրդների մասնակցության համար 9002750812722000Միանվագ  Ընտրել
1351Ֆ ՆՈՒՀ 1 ՀՈԱԿ,ՆՈՒՀ 3 ՀՈԱԿ 9002750011894500Ամսական  Ընտրել
1133Ա աա) Հիմնական շինությունների համար 200-500քմ 90027508120730000Միանվագ  Ընտրել
1133Բ աա) Հիմնական շինությունների համար 500-1000քմ 90027508120750000Միանվագ  Ընտրել
1133Գ աա) Հիմնական շինությունների համար 1000-3000քմ 90027508120750000Միանվագ  Ընտրել
1133Դ աա) Հիմնական շինությունների համար 3000քմ-ից ավել 900275081207100000Միանվագ  Ընտրել
1134Ա աբ) Ոչ հիմնական շինությունների համար մինչև 20քմ-ից ավել 9002750812075000Միանվագ  Ընտրել
1139Ա զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների,Խանութներում հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 90027508123160000Տարեկան  Ընտրել
1137Ա դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, 26քմ-50քմ -ի համար 90027508111610000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և ծխախոտի թույլտվության 50քմ-100քմ-ի համար 90027508111613000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդիմ 100-200քմ օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) մծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար100-200ք.մ. 90027508111620000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդիմ 200-500քմ օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) մծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 200-500ք.մ 90027508111645000Եռամսյակային  Ընտրել
1140Ա է) Համայնքի տարածքում առևտրի, 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 90027508110825000Տարեկան  Ընտրել
1140Բ է) Համայնքի տարածքում հանրային սննդի և զվարչանքի օբյեկտների համար 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 90027508110850000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ է) Համայնքի տարածքում բաղնիքների(սաունաների)համար 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 900275081108200000Տարեկան  Ընտրել
1140Դ է) Համայնքի տարածքում խաղատների համար 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 900275081108500000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ է) Համայնքի տարածքում հրավառության թույլտվության համար 90027508110850000Տարեկան  Ընտրել
1137Ե դ) Համայնքի տարածքում հանրային սննդի հազմակերպում ոչ հիմնական շինության ներսում 500քմ-ից ավել թույլտվության համար 90027508111665000Եռամսյակային  Ընտրել
1142Ա թ) Համայնքի տարածքում դատարկ գովազդային վահանակ տեղադրելու թույլտվության համար 900275081249375Ամսական  Ընտրել
1341Գ Համայնքի կողմից կազմ.տոնավաճառներին մասնակցության համար 9002750812725000Միանվագ  Ընտրել
1351Ե աղբահանություն հյուրանոցների սպասարկման 1քմ-ի համար 90027508116525Ամսական  Ընտրել
1351Զ աղբահանություն արտադրական, արդյունբ. և գրասենյ. ծառայություններ 1քմ-ի համար 90027508116515Ամսական  Ընտրել
1351Է աղբահանություն կրթական մշակութային,առողջապահական .. շինությոնների մասով 1քմ-ի համար 90027508116510Ամսական  Ընտրել
1351Ը աղբահանություն ոչ կենցաղային և խոշոր եզրաչափիաղբի համար 1խմ-ի համար առավելագույնը 9002750811653000Ամսական  Ընտրել
1351Թ աղբահանություն ոչ կենցաղային և խոշոր եզրաչափիաղբի համար 1տ-ի համար առավելագույնը 9002750811655000Ամսական  Ընտրել
1351Ժ աղբահանություն ինքնուրույն հավաքման և փոխադրման 1խմ- համար 900275081165600Ամսական  Ընտրել
1331Գ Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներՄեղվահովիտ/ 9002750960494000   Ընտրել
1331Դ Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներԲլագոդարնոյե/ 9002750970704000   Ընտրել
1331Ե Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներՆովոսելցովո/ 9002750980524000   Ընտրել
1331Զ Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ /Լեռնահովիտ/ 9002750850674000   Ընտրել
1331Է Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ /Մեդովկա/ 9002750880534000   Ընտրել
1351ի ջրմուղ կոյուղու համար 900275001270200Ամսական  Ընտրել
1144Ա ժբ) հրավարություն իրականացնելու թույլտվ 90027500126250000Տարեկան  Ընտրել
1137Զ դ) զվարճանքի օբյեկտները աշխատելու 24 ժամից հետո 900275001254100000Տարեկան  Ընտրել
1139Բ զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների,Խանութներում հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900275001213200000Տարեկան  Ընտրել
1146 ՀՀ համայնքների խորհրդանիշները (զինանշան, անվանում և այլն ), որպես օրենքով գրանցված ապրանքային նշան, ապրանքների արտադրության, աշխատանքների կատարման,ծառայությունների մատուցման գործընթացներում օգտագործելու թույլտվության համար 900275001312100000Միանվագ  Ընտրել
1331Ը Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ /Դաշտադեմ// 9002750930534000   Ընտրել
1331Թ Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ/Մեծավան// 9002750820724000   Ընտրել
1331Ժ Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ/Ձյունաշող// 9002750920484000   Ընտրել
1331Լ Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ /Պաղաղբյուր// 9002750940444000   Ընտրել
1331Խ Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ /Նորաշեն// 9002750830624000   Ընտրել
1331Ծ Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ /Արծնի// 9002750900594000   Ընտրել
1331Կ Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ /Ապավեն// 9002750910404000   Ընտրել
1331Հ Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ/Ձորամուտ// 9002750890774000   Ընտրել
1331Ձ Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ /Պետրովկա// 9002750870634000   Ընտրել
1331Ղ Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ /Պրիվոլյնոե 9002751000494000   Ընտրել
1331Ճ Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ Սարչապետ 9002750840604000   Ընտրել
1331Օ Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներՄիխայլովկա 9002750860654000   Ընտրել
1139Դ ե) Համայնքի տարածքում հեղուկացված նավթային կամ ածխաջրածնային գազերի վաճարքի թույլտվության համար՝ օրացուցային տարվա համար 900275001213200000Տարեկան  Ընտրել
1144Ղ ժբ) հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար 90027500130450000Տարեկան  Ընտրել
1137-1 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) մծխախոտի արտադրանքի իրացման մինչև 26 քմ թույլտվության համար Մեծավան 9002750821065000Եռամսյակային  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ